Сажди
по
ASTM2 стандарт
по
ГОСТ2 стандарт
CAS No.1 Апликации2
1 2 3 4
ISAF N-220 П-234 1333-86-4 (Xn) ВредноЕмпирична формула: C, M=12.00 g/mol
Синоними:
Atlantic, Black Pearls, Channel Black, Lamp Black,
CI Pigment Black 7, Furnace Black, Thermal Black,
Soot, Carbon Soot
RTECS FF 5800000, C.I.77266
EINECS No.215-609-9
HAF N-330 П-324
FEF N-550 П-514
N-660
SRF N-772 П-701
N-990 T-900
K-354
1 CAS – Химически абстрактен регистър
2 ASTM – Американско дружество за изпитания на материалите, C.I. – Цветен индексен номер, EINECS – Европейски списък на съществуващите химически субстанции, ГОСТ – Руски държавен стандарт, M – Молекулно тегло, RTECS – Регистър на токсичните ефекти на химическите субстанции
Качествени показатели на сажди по ASTM стандарт  Качествени показатели на сажди по ASTM стандарт
Качествени показатели на сажди по ASTM стандарт (ASTM D-1765)  Качествени показатели на сажди по ASTM стандарт (ASTM D-1765)
Качествени показатели на сажди по ГОСТ стандарт (ГОСТ 7885 – 86)  Качествени показатели на сажди по ГОСТ стандарт (ГОСТ 7885 - 86)
Сажди