Синтетичен каучук
Вид Марки
1 2
Бутадиенстиролен каучук SBR-1500, SBR-1502, SBR-1705, SBR-1712
и други
Бутадиенов каучук SKD-2, BR-1220, Polybutadien cis 1,4, Europren cis
и други
Нитрилен каучук SKN-18/M, SKN-26/M, SKN-33/M, SKN-40/M
и други
Изопренов каучук SKI-3
и други
Бутилов каучук BK-1675 N, BK-2045
и други
Етиленпропиленов каучук SKEPT-40, SKEPT-50, SKEPT-60
и други
Синтетичен каучук