Ацетиленови сажди
Вид CAS No.1 Апликации2
1 2 3
P-1250 1333-86-4 (Xn) ВредноЕмпирична формула: C, M=12.00 g/mol
Синоними:
Acetylene Black, CI Pigment Black 7, Explosion Acetylene Black,
Furnace Black, Thermal Black, Soot, Carbon Soot, Ucet
RTECS FF 5800000, C.I.77266
EINECS No.215-609-9
P-1042 UV
DENKA
1 CAS – Химически абстрактен регистър
2 C.I. – Цветен индексен номер, EINECS – Европейски списък на съществуващите химически субстанции, M – Молекулно тегло, RTECS – Регистър на токсичните ефекти на химическите субстанции
Ацитиленови сажди